Giữa tâm điểm cuộc chiến taxi truyền thống và taxi công nghệ: CEO Viettel Post chỉ ra bài toán tìm điểm cân bằng lợi ích

  • Admin

  • October 03, 2019

Thủ tướng chính phủ vừa phê duyệt đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ với mục tiêu tạo môi trường bình đẳng cho các doanh nghiệp phát triển và khuyến khích đổi mới sáng tạo ứng dụng công nghệ số và phát triển nền kinh tế số.

Theo nhận định của ông Trần Trung Hưng, CEO Viettel Post, đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ vừa được phê duyệt sẽ tạo lập một môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các doanh nghiệp hoạt động kinh tế chia sẻ và doanh nghiệp kinh doanh truyền thống.

"Đây có thể coi là bước đột phá trong tư tưởng lãnh đạo của Chính Phủ bởi đề án này rất phù hợp với thời điểm hiện nay khi nền kinh tế số đang phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam", ông Hưng bình luận.

Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ vừa phê duyệt đã cho thấy Chính phủ đang rất tạo điều kiện và khuyến khích các doanh nghiệp truyền thống chuyển đổi hình thức kinh doanh để phù hợp với xu thế; ưu tiên các hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp cung cấp nền tảng; hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ trong nước phát triển tạo lập các nền tảng số, hỗ trợ chuyển đổi số, số hóa ở cấp độ doanh nghiệp và toàn bộ nền kinh tế.

Hiện, Viettel Post là doanh nghiệp phát triển cả các dịch vụ theo mới hình mới (như Mygo và Voso) lẫn mô hình truyền thống có ảnh hưởng bởi đề án này. Ở góc độ doanh nghiệp, ông Hưng cho rằng: “Đây sẽ là cơ hội cho các doanh nghiệp như Viettel Post để phát huy hơn nữa mô hình kinh tế chia sẻ mà chúng tôi đang kinh doanh”.