- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Hải Dương quyết định việc dừng, giãn, hoãn, điều chỉnh tần suất hoạt động của các tuyến vận tải hành khách.

  • Admin

  • January 30, 2021

TTO - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Hải Dương căn cứ tình hình thực tế của dịch bệnh COVID-19 địa phương quyết định việc dừng, giãn, hoãn, điều chỉnh tần suất hoạt động của các tuyến vận tải hành khách.

Đó là nội dung trong công văn hỏa tốc Bộ Giao thông vận tải vừa gửi các sở giao thông vận tải và đơn vị liên quan triển khai chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28-1 của Thủ tướng về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19.Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị áp dụng các biện pháp bảo đảm phòng chống dịch bệnh theo quy định. Tiếp tục triển khai, phổ biến nhiều hình thức nội dung khuyến cáo cho người điều khiển và hành khách sử dụng phương tiện giao thông, đặc biệt trên phương tiện giao thông công cộng được biết; thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Với hàng không, Bộ Giao thông vận tải thông báo dừng toàn bộ các chuyến bay chở khách, chở hàng đến Quảng Ninh.

Với vận tải hành khách đường bộ nội tỉnh, Bộ Giao thông vận tải đề nghị chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Hải Dương căn cứ tình hình thực tế của dịch bệnh COVID-19 của tỉnh quyết định việc dừng, giãn, hoãn, điều chỉnh tần suất hoạt động vận chuyển trên toàn tỉnh đối với các tuyến xe khách cố định, các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe buýt trong địa bàn tỉnh trừ các trường hợp vì lý do công vụ hoặc trường hợp thật sự cần thiết. 

Hạn chế tối đa hoạt động của các phương tiện cá nhân. Bảo đảm vận hành thông suốt việc vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu sản xuất.

Đối với hoạt động vận tải liên tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Hải Dương căn cứ tình hình thực tế của dịch bệnh COVID-19 địa phương quyết định việc dừng, giãn, hoãn, điều chỉnh tần suất hoạt động vận chuyển của các xe khách liên tỉnh, các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe buýt liên tỉnh đi, đến địa bản tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Hải Dương trừ các trường hợp vì lý do công vụ hoặc trường hợp thật sự cần thiết. Hạn chế tối đa hoạt động của các phương tiện cá nhân. Bảo đảm vận hành thông suốt việc vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu sản xuất; đồng thời thông báo quyết định này đến các địa phương và cơ quan, đơn vị liên quan để phối hợp thực hiện.

Các tuyến xe khách cố định liên tỉnh, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe buýt có hành trình qua tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương thì không được dừng, đỗ tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương để đón, trả khách.

Với đường sắt, Bộ Giao thông vận tải quyết định tạm dừng đón, trả khách đối với các đoàn tàu khách tại các ga trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương.

Với hàng hải và đường thủy nội địa, hoạt động vận tải liên tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Hải Dương căn cứ tình hình thực tế của dịch bệnh COVID-19 địa phương quyết định việc dừng, giãn, hoãn, điều chỉnh tần suất hoạt động vận chuyển hành khách của các tuyến vận tải thủy nội địa, hàng hải và các tuyến từ bờ ra đảo trong địa bàn tỉnh...