• chương trình khuyến mại của VNPAY

    • By admin

    • comment

    Trong thời gian tới, VNPAY triển khai chương trình khuyến mại dành cho khách hàng sử dụng taxi của Liên minh. Để đảm bảo hoạt động kinh doanh; giải đáp thắc mắc của lái xe và của khách hàng, Công ty Cổ phần Phúc Thịnh thông báo: Chương trình khuyến mại sẽ được áp dụng từ ngày 01/10/2019 đến ngày 31/10/2019, cụ thể:

    Xem chi tiết